Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Wydział Psychologii i Kognitywistyki
Zakład Psychologii Poznawczej

Jesteś w: Strona Główna

Pracownicy:

         prof. UAM dr hab. Adam  Putko – kierownik Zakładu (pok. 105)

         prof. UAM dr hab. Maciej Hanczakowski (pok. 91)
         prof. UAM dr hab. Aleksandra Jasielska (pok. 112)
         prof. UAM dr hab. Marek Kowalczyk  (pok. 113)
         prof. UAM dr hab. Monika Obrębska  (pok. 113)
         dr Łukasz Budzicz (pok. 112)
         dr Maja Stańko-Kaczmarek (pok. 112)       

       

Pracownicy Zakładu prowadzą badania w następujących obszarach:

prof. UAM dr hab. Maciej Hanczakowski
  procesy pamięciowe i metapamięciowe oraz edukacyjne aspekty psychologii pamięciprof. UAM dr hab. Aleksandra Jasielska

   analiza potocznych teorii emocji oraz różnice indywidualne w zakresie regulacji emocji


prof. UAM dr hab. Marek Kowalczyk

 
 geneza aktywności umysłowej oderwanej od zadania realizowanego przez podmiot oraz mechanizmy obrony przed możliwym  zakłócającym wpływem takiej aktywności na wykonywane zadanie


prof. UAM dr hab. Monika Obrębska
 
 społeczne i indywidualne uwarunkowania stylu mówienia i komunikowania się


prof. UAM dr hab. Adam Putko
  
różnice rozwojowe i indywidualne w zdolnościach mentalizacyjnych (teorii umysłu) oraz funkcjach wykonawczych 


dr Łukasz Budzicz
 
  wartość poznawcza badań empirycznych w psychologii, zastosowania myślenia ewolucyjnego w psychologii


dr Maja Stańko-Kaczmarek
 
  psychologia twórczości, arteterapia, mindfulness 


Prowadzone w Zakładzie badania (granty):

Pogorszone pamiętanie treści odpowiadających wymogom problemu rozwiązywanego przed kodowaniem: efekt tłumienia źródła dystrakcji czy interferencja proaktywna?


Prowadzone zajęcia:

 1. na kierunku psychologia:       

  • Psychologia ogólna: procesy poznawcze (wykład, konwersatorium i ćwiczenia)
  • Psychologia różnic indywidualnych (wykład i konwersatorium)
  •  Memory in courtroom (wykład)
  • Seminaria magisterskie 
  • Seminaria fakultatywne 
  • Praca empiryczna: How memory research can help us learn effectively
 2. na kierunku kognitywistyka:     

  • Procesy poznawcze (wykład i konwersatorium)
  • Psychopatologia procesów poznawczych  (wykład i konwersatorium)
  • Mechanizmy kontroli procesów umysłowych  (wykład i konwersatorium)
  • Memory in courtroom (wykład)
  • Signal and noise in memory testing (laboratorium)
  • Seminaria magisterskie i licencjackie

Wszystkie materiały zawarte na stronach Zakładu Psychologii Poznawczej przeznaczone są jedynie do celów dydaktycznych dla studentów. Wykorzystywanie materiałów dydaktycznych do celów innych niż przewidziane powyżej jest niezgodne z dobrymi obyczajami oraz z prawem.       

© Zakład Psychologii Poznawczej